Екип за управление:
 • инж. Коста Стоянов - ръководител
 • Жасмина Велинова - координатор
 • Нели Ванкова - технически сътрудник
 • Николай Николов - счетоводител
 • Величко Велинов - инвеститорски контрол
 • Христо Железаров - връзки с обществеността (от 04.06.2012 г.)
 • Николай Господинов - връзки с обществеността (до 04.06.2012 г.)

Дейности:
 1. Създаване на екип по проекта и управителен комитет и цялостно управление на проекта;
  начало изпълнено 100% край
  23.11.2011
  22.11.2013
  Изпълнител: Екип за управление

 2. Организиране на встъпителна пресконференция;
  начало изпълнено 100% край
  23.11.2011
  30.10.2013
  Изпълнител: Ра Крес ООД

 3. Подготовка на тръжна документация и договори с изпълнители;
  начало изпълнено 100% край
  19.12.2011
  12.03.2013
  Изпълнител: "Бим Консултинг" ООД

 4. Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла;
  начало изпълнено 100% край
  24.2.2012
  30.10.2013
  Изпълнител: Обединение Св. Атанас ДЗЗД

 5. Упражняване на авторски и строителен надзор;
  начало изпълнено 100% край
  30.1.2012
  30.10.2013
  Изпълнител: "Геозащита" ЕООД, "Архика" ЕООД, "Добрилов и синове" ЕООД, "Стройконтрол-Ян" ЕООД

 6. Въвеждане на техники за интерпретация на туристическа атракция антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла;
  начало изпълнено 100% край
  22.2.2012
  22.11.2013
  Изпълнител: Ра Крес ООД

 7. Реализиране на мерки за разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития;
  начало изпълнено 100% край
  24.2.2012
  22.11.2013
  Изпълнител: Ра Крес ООД

 8. Провеждане на професионално обучение по специалността «Екскурзовод»;
  начало изпълнено 100% край
  1.5.2013
  30.09.2013
  Изпълнител:

 9. Извършване на финансов одит по проекта.
  начало изпълнено 100% край
  1.10.2013
  30.10.2013
  Изпълнител:

Постигнати резултати:

Галерия:

Работа с пробивна машина Алпинисти - работа по брегоукрепване Работа ........... Работа ....... Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........